Hệ thống chiết rótHệ thống chiết rót bình 19L
Hệ thống chiết rót chai PET

Description

Contact

Miocen
547 Tổ 19, Ấp 5, Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang
+84273 3622771
0273 3622771
0273 3622770